Metsamaa ost

Kui sul pole aega, teadmisi või vahendeid, et oma metsa hooldada, jääb sinu metsa ressurss kasutamata ja väärtus langeb. Siis võiksid kaaluda pigem metsamaa müümist. Teeme hinnapakkumise igale metsale, olenemata selle asukohast, suurusest ja arengujärkudest.

${i18n('loe_lahemalt')}

Raieõiguse ost

Metsa omamise ja majandamise vaatest on tulundusmetsa loomulikuks osaks ka raied. Kui sa soovid teada, milline metsaraie oleks sinu metsale sobilik ja kokkuvõttes kõige rohkem tulu tooks, küsi nõu meie spetsialistidelt.

${i18n('loe_lahemalt')}

Metsamajanduse kavad

Metsakava on andmeid ja soovitusi sisaldav dokument metsaomanikule, mis koostatakse igale omanikule individuaalselt. See annab sulle põhjaliku ülevaate metsa seisukorrast ehk sisaldab infot, mis liiki ja vanuses puud su metsas praegu on ja ka soovituslike raiete ja hooldustööde ajakava aastate lõikes.

${i18n('loe_lahemalt')}

Metsa ülestöötamine ja hooldus

Pakume metsa ülestöötamise täisteenust ehk kõiki teenuseid, mida kasvav mets oma elutsükli jooksul vajab. Meil on pikaajaline metsahoolduse kogemus, ajakohased teadmised, kutsestandardi tasemega 4 metsurid ja keskkonnasäästlik tehnika. Majandame sinu metsi viisil, mis tagab puidu kvaliteedi, kasvu kiiruse ja peale raiet metsa uuenemise.

${i18n('loe_lahemalt')}

Põllumaa ost

Pakume põllumaa eest õiglast hinda vastavalt asukohale, kasutusvõimalustele ja mulla omadustele. Vastame päringutele kiirelt, kuid oleme samas põhjalikud. Oleme põllumaa ostuga tegelenud ligi kolm aastakümmet ja teame, et iga maaomaniku võimalused, motivatsioon ning teadmised on erinevad. Panustame alati piisavalt aega vahetusse ja läbipaistvasse kliendisuhtlusse, et klient teeks teha otsuse, mis on tema jaoks parim.

${i18n('loe_lahemalt')}

Meie lugu

Oleme Eesti metsa- ja põllumaade väärtust aidanud tõsta kümme aastat. Eramaa sai alguse perefirmana (OÜ Relsiit Metsad ja Relsiit Haldus). Täna oleme kasvanud kogu Eestit katvaks metsa- ja põllukinnistuid haldavaks ettevõtteks Eramaa OÜ.

Majandame Eesti metsi vastutustundlikult ning lisame kasutamata põldudele väärtust

Ettevõttest

${item.title}

Kontakt

Meedia