Siit saad teada, milliseid isikuandmeid kogume, milleks neid kasutame ja kes andmetele ligi pääsevad. 

Isikuandmete kogumine ja kasutamine

Isikuandmed on igasugune füüsilise isikuga otseselt või kaudselt seotud teave, mida me kogume ja töötleme füüsilise isikuga sõlmitud lepingu täitmiseks või isikuga ühenduse võtmiseks ja seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks. Lähtume isikuandmete töötlemisel Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusest (EL) 2016/679 ja Eesti isikuandmete kaitse seadusest.  

Isikuandmete kogumise viisid:  

Kogume isikuandmeid läbi veebilehe kontaktivormi, e-maili teel, kohtumisel või telefoni teel. Ehk siis, kui esitad meie veebilehel või mõnes muus kohas (nt kontoris) kontaktandmed (sh oma nimi, isikukood, postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress, eelistatud suhtluskanal). Kui kasutad meie veebilehte, siis kogume andmeid küpsistest. 

Andmete töötlemise viisid:

 • Pakkumuste saatmine (juhul, kui selleks on eelnevalt soovi avaldatud)
 • Kliendisuhte hoidmine
 • Lepingu sõlmimine
 • Tellimuse täitmine
 • Teenuse osutamine ja toimimise tagamine 

Kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega säilitame isikuandmeid ainult meie teenuste toimimise jaoks vajalikus ulatuses.  

Oma isiku tuvastamiseks esitamisega annad nõusoleku, et: 

 • sinu isikuandmeid töödeldakse ja säilitatakse meie infosüsteemis;
 • sinu isikukoodi või registrikoodi alusel tehakse päringuid andmekogudesse, kui see on vajalik osutatava teenuse funktsionaalsuse tagamiseks. 

Küpsiste (Cookies) kogutav statistika 

Kogume Google Analyticsi abil veebilehe sirvimise statistikat: brauseri tüüp ja versioon, seadme tüüp ja operatsioonisüsteem, IP-aadress, kodulehe külastamise sessiooni pikkus ja aeg, külastatud veebilehed, külastaja demograafilised andmed jms.  

Erinevad statistilised andmed, mis on seotud sinu käitumisega Eramaa veebilehel, aitavad kaardistada ja salvestada sinu eelistusi ja muuta sinu kasutajakogemust mugavamaks.

Veebilehe sirvimise statistika tarbeks kogutud andmeid kasutame anonüümsel kujul ega vii neid kokku andmesubjektiga. 

Küpsistest saad loobuda igal ajal, muutes kasutatava seadme veebilehitseja seadistusi ja kustutades salvestatud küpsised. 

Andmete turvalisus 

Kinnitame, et töötleme andmeid vaid seaduses ette nähtud viisidel ja tagame turvalisuse isikuandmete töötlemisel. Me ei väljasta sinu isikuandmeid kolmandatele osapooltele (v.a seaduses õigusaktidega lubatud juhtudel nt riigiasutustele).  

Sul on õigus igal hetkel tutvuda enda kohta käivate isikuandmetega, taotleda nende parandamist või kustutamist.
 

Sul on küsimusi? 

Küsimuste korral või lisainfo saamiseks palun võta ühendust: info@eramaa.ee

Mõisted

 • “Kasutaja” on isik, kes kasutab Eramaa OÜ veebilehte või suhtleb meiega meili või telefoni teel või otsesuhtluses.
 • “Küpsised” on andmefailid, mida salvestatakse Eramaa OÜ veebilehe külastaja seadmesse.
 • “Isikuandmed” on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta.
 • "Isikuandmete töötlemine” on isikuandmete või nende kogumitega tehtav toiming.
 • “Kolmas osapool” on füüsiline või juriidiline isik, kes võib isikuandmeid töödelda meie otseses alluvuses. 

Majandame Eesti metsi vastutustundlikult ning lisame kasutamata põldudele väärtust

Ettevõttest

${item.title}

Kontakt

Meedia