Meie lugu

Eramaa sai alguse perefirmana (OÜ Relsiit Metsad ja Relsiit Haldus) ja nii on ettevõtte vundamendiks kahe põlvkonna traditsioonid ja kogemus. Kümne aastaga oleme kasvanud Võrumaa piiridest välja kogu Eestit katvaks metsa- ja põllukinnistuid haldavaks ettevõtteks.

Meie tugevusteks turul on oma tehnika, läbivalt kõrged kutsestandardid ja läbipaistev suhtlus- ja töökultuur.

Meie põhimõtted

Oleme pühendunud õigete asjade tegemisele. Näeme puude taga metsa ja metsa taga puid.

Meie teenused täiendavad ja täiustavad üksteist just nagu ka meie võtmeisikud üksteist.

Soovime pakkuda ka igale metsaomanikule piisavalt asjakohast informatsiooni, et igaüks saaks teha oma väärtustele vastavaid otsuseid, kuidas oma loodusvarasid majandada.

Eramaa Tegevjuht

Sander Tiisler

Korraldan ettevõtte igapäevast hingeelu. Tegelen ettevõtte arendamise ja metsa majandamisega, jälgin metsatööde käekäiku istutamisest uuendusraieni.
Kohtun metsaomanikega, et leida nende metsamajandamisele parimad lahendused, olgu see siis istutamine või maaparandus.

Äritegevusega alustasin 20- aastaselt oma isa ettevõttes Võrumaal. Kuid kokkupuude metsa- ja põllukinnistute ostu, müügi ning hooldamisega on juba poisieast. Minu kirg on jahipidamine ning üks armastatumaid hobisid motosport.

Eestis on metsamaad 2,31 miljonit hektarit, mis moodustab 61% maismaa kogupindalast

Oma tehnika ja koolitatud töötajad

Teeme raieid nii oma kinnistutel kui ka teenusena erametsaomanikele. Meil on oma ökonoomne nüüdisaegne metsatehnika kõiki tüüpi raieteks ja ja kokkuveoks. Tänu enda masinatele ja tehnilistele oskusteadmistele on tööde planeerimine lihtne ning pikki ooteaegu ja riketest tulenevaid seisakuid tuleb harva ette.

Lisaks oma tehnikatele eristab meid paljudest teistest metsafirmadest oma tööjõud. Meie metsuritel on ajakohane kutsetase 4. See tähendab lisaks raietöölise kompetentsidele teadmisi sortimendi kvaliteedinõuetest ning optimaalsest puidu kokkuveost ja ladustamisest. Kõigi meie töötajate jaoks on igapäevase töö loomulik osa mõelda kaasa, kuidas saavutada metsakasvatuslikke eesmärke kõige tõhusamalt.

Kliendid räägivad

Eramaa on hooldanud üle 2400 hektarit maad nii era-, kui ka äriklientidele.

Alates raiest kuni detailse metsa hoolduseni

"Meie eramaa eest hoolitseti laitmatult. Alates raiest kuni detailse metsa hoolduseni. Eramaa ületas kõiki meie ootusi. Tõeline partner omal alal!"

Jaanus Tammemägi

Suurepärane tulemus, kiire ja sujuv koostöö

Tänan suurepärase tulemuse, hea ja kiire koostöö eest!

Aivar Pärnapuu

Anname jõudu Eesti metsadele

Soovime vähendada metsaveo sõitudest tekkivat keskkonnamõju ja teha üheskoos loodusele head. Igal kevadel istutame koos oma kogukonnaga Eesti metsadesse puid, et säilitada elukooslusi seal, kus need on haprad.

Kogukond ja vabatahtlik töö

Meile endale meeldib teha vabatahtlikku tööd looduskaitselistel eesmärkidel ja pakkuda seda võimalust ka teistele. Talgute ja matkade kaudu arendame ka kogukonna sotsiaalseid suhteid ja tõstame keskkonnaalast teadlikkust.

Toetame

Toetame ennekõike ettevõtmisi, mis aitavad kaasa kohaliku Võru kogukonna arengule. Eelistame sponsoreerida pikaajalisi ja sisulisi koostöid. Oleme aastaid toetanud Haanja Rattaklubi.
Panustame ja toetame

Meie roll

Panustame värsketesse ja Eesti elu paremaks muutvatesse algatustesse. Viljeleme tulevikku vaatavat mõtteviisi. Tööandjana pakume kindlustunnet, mõttega tööd ja võimalust oma kodukanti pikaajaliselt ja käegakatsutavalt panustada.

Hea naaber sinu eramaal

Istutatud puud

1000 000+

Rahulolevat klienti

1200+

hooldatud maad

6000ha

Metsa tagasikasv

80%

Tegevusaastat

10+

Majandame Eesti metsi vastutustundlikult ning lisame kasutamata põldudele väärtust

Ettevõttest

${item.title}

Kontakt

Meedia