METSA ÜLESTÖÖTAMINE JA HOOLDUS

Metsa hooldus on iga metsaomaniku kohustus. Meie hooldame ja uuendame sinu metsamaad selliselt, et see hakkab sulle tulu tootma. Pakume lisaks metsa ostule metsahooldust ja ülestöötamist. Meie ettevõte käsitleb kogu metsamajandamist tervikuna. Tellides metsahooldust, -uuendust või lageraiet meilt, pakume sulle ka täiendavaid teenuseid nagu metsamaterjali väljavedu, maapinna mineraliseerimine või uue metsa istutamine. Metsa ülestöötamine ja hooldus tõstavad puidu kvaliteeti ning kasvu kiirust. Tulevikus saad tulu loota üksnes õigesti majandatud metsast.

Kvaliteetne metsa ülestöötamine ja hooldus

Relsiit Haldus pakub sulle metsa ülestöötamise kompleksteenust. Meil on pikaajaline metsahoolduse kogemus, kaasaegsed teadmised ja keskkonnasäästlik tehnoloogia.

Küsi nõu ja telli:

 • heaperemehelik hooldus-, uuendus- või valikraie
 • metsamaterjali väljavedu
 • maapinna mineraliseerimine, mille käigus koorime pinnase pealiskihi, et soodustada uue metsa kasvu
 • uue metsa istutamine

Metsa hooldusraiega tagame parema kasvu

Hooldusraiet tehes kujundame sinu metsa liigilist koosseisu ja parandame puude kasvutingimusi. Tänu asjatundlikule hooldusraiele muutuvad puud lume- ja tormikindlamaks, kasvab metsa tootlikkus ning paraneb puidu kvaliteet.

Metsa hooldusraie erinevad võimalused

 • Valgustusraie aitab kujundada noorendiku liigilist koosseisu, parandades põhilise puuliigi valgus- ja toitetingimusi. Eemaldame kiirekasvulised ja väheväärtuslikud puuliigid ning harvendame väärtuslike puude rühmi.
 • Harvendusraie suurendab metsa juurdekasvu ja parandame puidu kvaliteeti. Säilitatavad puud saavad eluks vajalikud ained mullast paremini kätte. Raiejäätmete lagunemise tulemusena suureneb ka mulla viljakus.
 • Sanitaarraie abil eemaldame metsast nakatunud ja kahjurite paljunemist soodustavad puud.

Uuendusraie küpsele metsale

Metsa ülestöötamine võib sisaldada ka uuendusraiet, millega loome eeldused uue metsa kasvuks. Uuendusraie jaguneb kaheks.

 • Lageraie puhul võtame ühe aasta jooksul maha raieküpse metsa. Säilitame seemnepuud ja looduslikku mitmekesisust tagavad puud.
 • Turberaie eesmärk on kasvatada uus mets vana metsa kaitsva tiiva all. Sel juhul võtame vana metsa maha järk-järgult, et luua soodsad tingimused metsa looduslikule uuenemisele.

Valikraie eri vanusega mitmerindelises metsas

Püsimetsana majandatavas eri vanusega segapuistus, puhtmännikus, puhtkuusikus, mitmerindelises puistus ja hall-lepikus teeme ka valikraiet. Sel juhul raiume puid valikuliselt ja kindlate reeglite järgi väga pika aja jooksul. Valikraie tulemusena jääb mets püsima ning uueneb.

Ligi 30 aastat kogemust

Relsiit Haldus on tegelenud metsa- ja põllumaa ostuga juba ligi 30 aastat. Selle aja jooksul on meil kujunenud metsakinnistute väärtusest väga selge arusaam. Müügisoovi korral pakume sulle head ja õiglast tasu. Vt Kontakt

Soovid oma metsa ülestöötamist või hooldust?

 1. Soovi korral võta meiega ühendust ja küsi hinda
 2. Vajadusel küsime lisainfot või tuleme kohapeale olukorraga tutvuma.
 3. Paari päeva jooksul saad hinnapakkumise.
 4. Kui pakkumine sobib, siis anna sellest meile teada.
 5. Sõlmime lepingu ja asume sinu metsas heaperemehelikult tööle!

Kontakt

Helista tel:
+372 5331 1935

Saada e-kiri aadressile:
info@eramaa.ee

Täida juuresolev päringuvorm